Sklep internetowy Elektrozakupy.com.pl

LEMAR Electric Sp. z o.o.
ul. Katowicka 104
41-400 Mysłowice

Email:
elektromarket@lemarelectric.pl

Telefon:
32 506 52 90 wew. 130/131

Godziny pracy:
pn-pt od 7:00 do 19:00

sb od 8:00 do 15:00

 

LEMAR Electric Sp. z o.o.
ul. Handlowa 9
41-250 Czeladź

Email:
elektromarket@lemarelectric.pl

Telefon:
+48 32 760 99 33

Godziny pracy:
pn-pt od 7:30 do 15:30

NIP: 222-089-21-60

KRS: 0000403385

Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 3.235.000,00 zł

Polityka prywatności

Polityka Prywatności obowiązująca w Sklepie Elektrozakupy.com.pl

Słownik używanych pojęć w niniejszej polityce prywatności, obowiązującej w sklepie internetowym:

1.Administrator Danych Osobowych/ Sprzedawca – LEMAR Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 104, 41-400 Mysłowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000403385, o kapitale zakładowym w wysokości 3.235.000.00,00 zł, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 222-089-21-60, REGON: 242726666, e-mail: sklep@lemarelectric.pl.

2. Klient – Osoba Fizyczna/Osoba prawna/Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

3. Sklep Internetowy – aplikacja internetowa działająca pod domeną www.elektrozakupy.com.pl pozwalająca na sprzedaż towarów przez internet.

4. Program mailingowy - program wiadomości elektronicznych, którego uruchomienie w stosunku do Klienta następuje po wyrażeniu zgody przez Klienta; Klient zostaje wpisany do bazy mailingowej Sprzedawcy, dzięki której będzie informowany na bieżąco o nowościach i promocjach oraz spersonalizowanych ofertach.

5. Dane Klienta – dane, które są gromadzone oraz przetwarzane w obrębie Sklepu Internetowego takie jak:

a) Imię i nazwisko/Nazwa firmy – podczas składania zamówienia, konieczne jest podane danych, celem prawidłowego wystawienia dokumentów jak i szybkiej dostawy.

b) Adres zamieszkania/Adres firmy – potrzebny jest do wysyłki zamówionego towaru.

c) Nr telefonu – ułatwia kontakt z klientem, celem podania informacji na temat aktualnego statusu realizacji zamówienia itp.

d) Adres e-mail – na podany adres e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z klientem.

e) Cookies (Ciasteczka) – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies (Ciasteczek) celem dostosowania serwisu do potrzeb Klienta.Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. W przypadku braku zgody, prosimy o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce.

f) Adres IP komputera / Informacje na temat przeglądarki internetowej – zbierane są wyłącznie w celach statystycznych firmy.

6. Administrator Danych Osobowych - zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest LEMAR Electric Sp. z o.o.., e-mail: sklep@lemarelectric.com.

7. Polityka prywatności jest integralną częścią regulaminu sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.elektrozakupy.com.pl/pl/i/Regulamin/2

 

I. Dane Osobowe

  1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEW celach:

- przyjęcia zamówienia i tym samym zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów oraz zrealizowania tego zamówienia;

- zapewnienia obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia;

- wypełnienia ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych z dziedziny rachunkowości;

- realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

2. Prawnie uzasadnione interesy przez nas realizowane polegają na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń związanych z naszą działalnością.

3. Odbiorcami podanych danych osobowych będą:

- nasi pracownicy upoważnieni do dostępu do tych danych w celu wykonywania swoich

obowiązków służbowych;

- firmy udostępniające nam i serwisujące oprogramowanie informatyczne wykorzystywane przez nas do przetwarzania danych osobowych;

- firmy świadczące dla nas usługi kurierskie;

- firmy zajmujące się windykacją naszych należności;

- kancelarie prawne zapewniające nam obsługę prawną;

- organy kontrolne działające z mocy prawa.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani do organizacji międzynarodowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy nie zostanie zgłoszona prośba o ich usunięcie z naszych zbiorów danych, jednak nie krócej niż przez okres niezbędny dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów opisanych powyżej.

5. Przysługuje Pani\Panu prawo do:

- żądania od nas w dowolnym momencie dostępu do treści danych osobowych;

- żądania od nas w dowolnym momencie sprostowania danych osobowych;

- żądania od nas w dowolnym momencie ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych i tym samym wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- żądania od nas w dowolnym momencie usunięcia danych osobowych z naszych zbiorów danych;

- żądania od nas w dowolnym momencie przeniesienia danych osobowych do wskazanego przez podmiotu;

- wniesienia skargi do organu kontrolnego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani\Pan, że przetwarzanie przez nas Pani\Pana danych osobowych narusza przepisy wskazanego Rozporządzenia.

6. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia zamówienia i tym samym zawarcia z umowy sprzedaży zamówionych produktów, zrealizowania tego zamówienia oraz zapewnienia obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia. W przypadku niepodania tych danych przyjęcie zamówienia i tym samym zawarcie z umowy sprzedaży zamówionych produktów, zrealizowanie tego zamówienia oraz zapewnienie obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia nie będzie możliwe.

7. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani innemu zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji Pani\Pana dotyczących na podstawie Pani\Pana danych czy działań.

8. Podając nam swoje dane osobowe i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez nas oświadcza Pani\Pan, że zapoznała\-ł się Pani\Pan z treścią powyższej klauzuli i akceptuje ją, a podane przez Panią\Pana dane osobowe są zgodne z prawdą.

 

II Ogólne zasady

1. Każdy może przeglądać dowolnie stronę sklepu internetowego bez konieczności logowania się, lecz nie będzie miał dostępu do niektórych podstron, które są spersonalizowane i przeznaczone dla konkretnego użytkownika.

2. Utworzenie konta w sklepie internetowym wiąże się z podaniem danych osobowych takich jak: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców - nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej), adres zamieszkania (w przypadku przedsiębiorców - adres prowadzonej działalności gospodarczej), numer telefonu oraz adres email. Podanie tych danych przez Klienta jest dobrowolne i następuje poprzez złożenie zgody, lecz ich brak uniemożliwia utworzenie konta.

3. Uczestnictwo w programie mailingowym wymaga od Klienta wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. z 2012 roku, poz. 1445/ i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. W celu złożenia reklamacji na zakupiony towar w Sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedawcę konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców - nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej), adres zamieszkania (w przypadku przedsiębiorców - adres firmy), numer telefonu oraz adres e-mail. Opcjonalnymi danymi, które mogą zostać podane przez Klienta to np. numer konta bankowego (celem zwrotu nakładów pieniężnych poniesionych przez Klienta na zakup towaru). Podanie wyżej wymienionych danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego do Sprzedawcy.

 

III. Anonimowe dane pobierane automatycznie do celów statystycznych, celem ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Lokalizacja adresu IP - numer identyfikacyjny komputera Klienta w sieci, pobierany jest automatycznie wyłącznie w celach statycznych ( administrator cookies : Google Analytics, Google Inc.).

2. Informacja na temat przeglądarki internetowej - nazwa, wersja przeglądarki internetowej używanej przez Klienta, pobierana jest wyłącznie w celach statystycznych ( administrator cookies : Google Analytics, Google Inc.).

3. Informacja na temat Systemu operacyjnego Klienta - nazwa producenta, wersja, typ, dane te pobierane są automatycznie wyłącznie w celach statystycznych. ( administrator cookies : Google Analytics, Google Inc.).

4. Cookies (Ciasteczka) - tj. mały fragment tekstu, który Sklep internetowy wysyła do przeglądarki Klienta oraz który przeglądarka wysyła z powrotem do Sklepu internetowego przy następnych wejściach na witrynę. Wykorzystywany jest w celu zapamiętania loginu i hasła Klienta, by logowanie do sklepu następowało automatycznie ( administrator cookies : LEMAR Electric Sp. z o.o.).

5. Informacja o odwiedzanych podstronach Sklepu Internetowego przez Klienta, dane te pobierane są automatycznie wyłącznie w celach statystycznych. ( administrator cookies : LEMAR Electric Sp. z o.o.)

 

IV. Prawo do dostępu/zmiany/usuwania danych osobowych ze Sklepu Internetowego.

1. Klient ma nieograniczone prawo do dostępu, zmiany, usuwania danych osobowych oraz zaniechania ich przetwarzania przez Sprzedawcę, jak i żądania ich przekazania innemu podmiotowi.

2. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane, poprzez kontakt Klienta ze Sprzedawcą, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na następujący adres: sklep@lemarelectric.pl.

 

V. Dochowanie tajemnicy oraz odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych, oświadcza iż stosuje wszelkie niezbędne środki, do powierzonych danych przez Klienta, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również zabezpiecza je przed dostępem przez osoby trzecie, poprzez zastosowanie szyfrowanego połączenia certyfikatem SSL (Sklep internetowy<->Klient). Szyfrowane połączenie ma zastosowanie w Koszyku Klienta, Panelu Klienta „Moje Konto”.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie w niniejszej Polityce Prywatności w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta. Klient będzie związany postanowieniami nowej wersji Polityki Prywatności, o ile nie zostanie ona wypowiedziana w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Sprzedawcy o zmianie w Polityce Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez LEMAR Electric Sp.z o.o. z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.elektrozakupy.com.pl do dnia wejścia w życie nowej Polityki Prywatności.

2. Aktualna wersja polityki prywatności (wydanie czwarte) została sporządzona dn. 14.09.2021 r.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl